KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

     Küçük Şeyler Anaokulu, 2006 yılında Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psi. Süleyman Hecebil tarafından çocuklar için yola çıkarılmış bir projedir.
Anaokulu (okul öncesi dönem) çağı insan yaşamı için en kritik dönemdir: Kişiliğin biçimlendiği,
bireyin kendisi, yakın çevresi ve dünya hakkında kararlar verdiği,
yaratıcılığın, merakın ve öğrenme hızının en yüksek olduğu dönem...
Eğitim, araştırma, deneyim ile kazandığımız birikimlerimizi
Küçük Şeyler Anaokulları aracılığı ile toplumuzla paylaşmak, ülkemizin dört bir yerindeki aile ve çocuklara taşımak istedik.
Bunu aynı zamanda toplumumuza bir vatandaşlık görevi olarak da gördüğümüzü gururla ifade ediyoruz.
22 ilde hizmet veren 41 okulumuzla Anaokul eğitimindeki alışkanlıkları, standartları değiştirmeye devam ediyoruz.
Tüm okullarımızın öğretmen seçimlerinden, yönetici seçimlerine,
günlük, haftalık planlardan yemek menüsüne,
aile eğitimlerine ve öğretmen eğitimlerine kadar tüm süreçlerine katkı yapıyoruz.
Okullarımızla sadece bir tabela (isim logo) ortaklığı değil tam bir işbirliği ve partnerlik yapıyoruz.
Çünkü biz bu faaliyetimizle çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilincindeyiz
ve bu sorumluluğu keyifle, onurla ve başarıyla taşıyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Küçük Şeyler Anaokulu markasıyla
eli ve yüreği temiz dostlarımızla eğitim dünyasında söz sahibi olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin aydınlık geleceğine birlikte katkı yapabilmek dileği ile..

VİZYONUMUZ

Küçük Şeyler Akademisi Anaokulunun vizyonu "suflör" kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmek;
topluma "çocuksu" değerleri, insani değerleri sunmak ve yaygınlaştırmak,
ülkemizde okul öncesi eğitim alanında güvenilir, saygın ve bilimsel temelli yüksek kalite standardını yaygınlaştırmaktır

MİSYONUMUZ

"İnsan yaşamının çok önemli olan bu dönemi için farklı ve kaliteli bir seçenek oluşturmak,
bu seçeneği eli ve yüreği temiz insanların okul öncesine yatırım yapmalarını teşvik ederek, ülke geneline yaygınlaştırmaktır."

FARKLILIKLARIMIZ

Biz, suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmek istiyoruz.
Kültürümüz ve ülkemizin eğitim sistemi, çocuklarımızı büyüme,
gelişme ve eğitim sürecinde suflörlük yaparak yetiştirmeye yatkındır.
Hatta bunda bazen o kadar ileri gideriz ki zaman zaman dayanamayıp çocuklarımızın yerine sahneye biz fırlarız.
Suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklarımızın, suflör kullanmayan liderler olarak ülkemize katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.
Biz doğayla ve toplumla iletişim ve empati kurabilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz.
Doğayla ve toplumla ilgili, farkındalık düzeyi gelişmiş,
topluma ve doğaya karşı sorumluluk hisseden çocuklar yaşanabilir bir çevrenin ve çağdaş toplumun güvencesidir.
Biz çocukların içlerindeki yaşama sevincini, kendiliğindenliği ve yaratılığı tüm yaşamlarına taşımaları istiyoruz.
Okul öncesi dönem bireyin yaşama koşulsuz bakabildiği, büyüme, gelişme,
öğrenme ve yaşama sevincinin hissedildiği yaratıcılık ve kendiliğindenliğin en düzeyde olduğu dönemdir.
Bu özelliklerin yaşam boyu sürmesi iyi bir okul öncesi eğitimle olasıdır.
Biz çocuklarda psikolojik düğümler oluşmasını önlemek istiyoruz.
"Psikolojik Düğümler" terimi psikolojide "bitmemiş işler" anlamına gelir.
Bireylerde görülen birçok ruhsal sorunun temelinde çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantı ve deneyimler olduğu görülmektedir.
Küçük Şeyler Akademisi'nde, varsa oluşan psikolojik düğümleri çözmeyi
ve psikolojik düğümlerin oluşmasını önlemeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz.
Biz uyumlaşmış çocuklar yetiştirmek istiyoruz.
Uyumlu olmak, tek taraflı olarak uymak anlamına gelirken,
uyumlaşma ise tıpkı selamlaşma gibi karşılıklı bir çaba ve eylem gerektirir.
Uyumlaşmada taraflar birbirlerini önemser ve uzlaşırlar.
Biz ailelerimize ve topluma da "çocuksu" değerleri ve insani değerleri sunmak istiyoruz.
Çocuklarda doğal değerler vardır: Dürüstlük, gerçekçilik, içtenlik, doğallık nedenlerini sorgulama, araştırma vb...
Bu değerlerin korunmasını ve yetişkinlik dönemlerinde de canlı kalmasını önemsiyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİ

Özgün bir programdır.
Bilim ve sanat temellidir.
Çocuk merkezlidir.
Yaratıcılık ön plandadır.
Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
Aile katılımı önemlidir.
Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.
2-6 yaş grubu için, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir programdır.
Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
Tüm gruplara yoğun yabancı dil etkinliği içeren bir programdır.

Google Harita